0332 351 15 29

Ayar Evi

DURMAZ AYAR EVİ

Ayarevleri; kıymetli madenlerin ayar tesbitlerinin yapıldığı laboratuvarlardır. Genelde kuyumculuk sektörü içerisinde faaliyet gösterirler.

Ayarevimiz 2003 den bu yana bitmiş ürün, yarı mamul ve raporluk külçe analizlerini kupelasyon yöntemi ile yapmaktadır.

Saygılarımızla.

Ayar Evi